Οικία Υποβοηθούμενης Διαβίωσης

Η Πρότυπη Οικία Υποβοηθούμενης Διαβίωσης (AAL House – Ambient Assisted Living House), αναπτύχθηκε, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου RADIO, από το  Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών στις εγκαταστάσεις του στην Πάτρα.

Πρόκειται για ένα τεχνολογικό εργαστήριο με ενσωματωμένες τεχνολογίες αιχμής που σχετίζονται με τα περιβάλλοντα αυτόνομης διαβίωσης και έξυπνης κατοικίας.

Πρόκειται για μια πλήρως εξοπλισμένη οικία 60τ.μ. που υποστηρίζεται από χορηγίες μεγάλων ευρωπαϊκών εταιριών με συναφή αντικείμενα δραστηριότητας.

Υποστηρίζεται από το Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών και το  Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ATLAS

Η λειτουργία της οικίας στηρίζεται στην υποδομή ΑΤLAS.

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη Πλατφόρμα, που έχει ως σκοπό τη διασύνδεση από-άκρο-σε-άκρο ετερογενών δικτύων αισθητήρων με ομογενή τρόπο, και την ανάπτυξη υπηρεσιών προς τους τελικούς χρήστες.

Το ATLAS έχει αναπτυχθεί από το Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών.

Επαυξημένη Πραγματικότητα

Μέσω του εξοπλισμού επαυξημένης πραγματικότητας του εργαστηρίου ( Microsoft HoloLens 2 ) o επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με τις τεχνολογίες που υπάρχουν στο σπίτι και να αλληλοεπιδράσει με τις έξυπνες συσκευές της οικίας.